Projekt "Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR", realizace 2014-2015, ukončeno

Legislativa v kolektivním vyjednávání

Organizované SCHP ČR
29.5.2014-30.5.2014

Místo konání:  Zvíkovské Podhradí

Seminář věnující se úvodu do legislativního rámce kolektivního vyjednávání a výměně praktických zkušeností účastníků s přípravou a realizací podnikových kolektivních smluv a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Účastníci semináře byli členové Výboru pro sociální dialog při SCHP ČR, podílející se na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadovaný soubor je chráněn heslem
pd1
Copyright © 2014-2024

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00011