Projekt "Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR", realizace 2014-2015, ukončeno

Sociální dialog I. - vzdělávání v teorii BOZP v chemickém průmyslu v ČR

Organizované OS Echo
9.6.2014-11.6.2014

Seminář je pořádaný Odborovým svazem ECHO. Cílová skupina bude tvořena odboráři, zástupci zaměstnanců na úrovni základních organizací (ZO), jedná se především o předsedy, místopředsedy a členy závodních výborů ZO. 

Hlavní témata semináře jsou následující:

Výměna poznatků a zkušeností z šetření pracovních úrazů a výplat náhrad za škody vzniklé pracovními úrazy v návaznosti na nový občanský zákoník

Legislativní změny v oblasti BOZP, a jejich dopady na vedení kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP 

Nová právní úprava v oblasti ochrany zdraví při práci, zejména zdravotní péče o zaměstnance, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče 

Specifické problémy kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP

Seminář se koná: 

ve dnech 9. - 11. června 2014

HOTEL SKALSKÝ DVŮR
Lísek 52
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

www.skalskydvur.cz

Foto ze semináře:


Požadovaný soubor je chráněn heslem
Tento soubor je chráněn heslem, to obdrží účastníci semináře. Pokud jste heslo zapomněli, kontaktujte nás na tel. čísle 555-12345
Copyright © 2014-2024

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00011