Projekt "Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR", realizace 2014-2015, ukončeno

Legislativa v kolektivním vyjednávání II.

Organizované SCHP ČR
16.10.2014-17.10.2014

Seminář věnující se úvodu do legislativního rámce kolektivního vyjednávání a výměně praktických zkušeností účastníků s přípravou a realizací podnikových kolektivních smluv a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Účastníci semináře budou členové Výboru pro sociální dialog při SCHP ČR, podílející se na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Požadovaný soubor je chráněn heslem
pd1
Copyright © 2014-2024

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00011