Projekt "Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR", realizace 2014-2015, ukončeno

Sociální dialog v chemickém průmyslu ČR

 

   Projekt je zaměřen na zvyšování adaptability zaměstnanců v podmínkách ekonomické recese. Sociální partneři s vědomím odpovědnosti za otázky zaměstnanosti a sociální politiky chtějí využít možnosti projektu k posílení a rozvoji sociálního dialogu. Projekt je určen zejména pro účastníky, kteří se podílejí na vedení sociálního dialogu, a to jak na odvětvové, tak i podnikové úrovni. Rovněž je určen zájemcům o danou problematiku, kteří se s různými formami sociálních otázek setkávají v každodenní praxi.

   Projekt si tak klade za cíl vzdělávat zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců sdružených v SCHP ČR spolu s OS ECHO v kolektivním vyjednávání s ohledem na uzavírání kolektivních smluv v podnicích a kolektivních smluv vyššího stupně v daném odvětví. Oba sociální partneři mají dlouholetou zkušenost s uzavíráním kolektivní smlouvy vyššího stupně, kde předními odborníky v oblasti pracovního práva byla vždy oceňována vysoká úroveň a kvalita uzavíraných smluv. V této souvislosti je třeba připomenout i uzavření dohody o Sociálním dialogu mezi SCHP ČR a OS ECHO ze dne 20.11.2007, která je zaměřena na oblast sociálního dialogu. Tato dohoda je velice kladně hodnocena i příslušnými institucemi EU. V rámci Sociálního dialogu v chemickém průmyslu EU 27 se jednalo o první takovou dohodu. Dohoda navazuje nadlouholetou činnost obou institucí v zastřešujících evropských organizacích (ECEG = zaměstnavatelé a IndustryAll = zaměstnanci), jejichž jednání se oba partneři zúčastňují.

   V praxi je nezbytné reflektovat mnoho aspektů při kolektivním vyjednávání, kdy se projevují i změny, které vyplývají především z nově koncipované české legislativy, zavádění nových nařízení EK, ale i ze současného ekonomického vývoje. Obě strany sociálního dialogu by měly mít dostatečné kapacity a schopnosti k vedení úspěšného dialogu.

   Cílem projektu je tedy připravit obě strany vyjednávání na úspěšné zvládnutí těchto požadavků.

   Projekt je koncipován tak, že účastníci nevyužívají veřejnou podporu ve smyslu čerpání své kvóty přidělené v registru "de minimis". V rámci projektu je účastníkům poskytován příspěvek na ubytování a stravování po dobu konání daného semináře.

Požadovaný soubor je chráněn heslem
Copyright © 2014-2024

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00011